Kako se prijaviti na natječaj za podmjeru 17.1?

Prijavu za ostvarivanje potpore u pravilu predaje sam proizvođač (osiguranik) putem AGRONET aplikacije ili uz pomoć djelatnika Savjetodavne službe, međutim u sklopu Agrokalulatora postoje obučeni djelatnici koji će to učiniti za Vas.

Dokumentacija koja je potrebna za predaju potpunog zahtjeva je:

  • sklopljena polica osiguranja u skladu s mjerom 17,
  • popis osiguranih proizvodnih površina – ARKOD ID površina (najčešće u svojstvu priloga sklopljenim policama osiguranja) – za biljnu proizvodnju,
  • potvrda o plaćenoj premiji – izdaje Društvo za osiguranje,
  • izjava korisnika da po toj polici nije primio javnu potporu iz drugih javnih izvora,
  • potvrda o podnošenju zahtjeva – nakon popunjavanja zahtjeva za isplatu potpore u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu“. Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati u izvorniku i dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od 7 dana od generiranja Potvrde o podnošenju na adresu prema lokaciji ulaganja.