Što moram znati o mjeri 17, podmjeri 17.1?

Znate li da vlastita ulaganja u „tvornicu pod vedrim nebom“ možete na adekvatan način zaštititi od  vremenskih nepogoda – osigurati od SVIH poznatih rizika uzrokovanih vremenskim nepogodama te to učiniti uz minimalan trošak kroz ostvarenje potpore od 70%, maksimalno do 75.000 EUR?

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. nastavlja s primjenom i u 2021., što znači i provođenje svih dosadašnjih mjera. U ovom dijelu, za nas je najbitnija mjera 17., podmjera 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.

Najbitnije odredbe Pravilnika o provedbi mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., kojim su definirana pravila za ostvarenje potpore premiji osiguranja, odnosno sufinanciranje dijela premije za osiguranje usjeva, plodova i životinja su sljedeće:

  • potpora je 70% od iznosa premije osiguranja;
  • nema rang lista, nema bodovanja – potporu ostvaruju svi proizvođači koji ispunjavaju propisane uvjete prihvatljivosti;
  • prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici (prema Zakonu o poljoprivredi) čije su osigurane proizvodne površine edidentirane u ARKOD sustavu;
  • Vi kao proizvođač plaćate 30% od premije osiguranja, podnosite zahtjev prema Agenciji za plaćanja, a Agencija za plaćanja nakon odobrenja zahtjeva, preostalih 70% premije osiguranja uplaćuje prema Društvu za osiguranje s kojim ste zaključili policu osiguranja podmirujući Vašu preostalu premiju;
  • kod biljne proizvodnje – osigurava se vrijednost očekivanog prinosa / uroda na razini ARKOD proizvodne cjeline, što znači da se osigurava visina očekivanog uroda po tržišnoj cijeni;
  • kod životinja – osigurava se vrijednost stočarske proizvodnje za životinje evidentirane putem Jedinstvenog identifikacijskog broja gospodarstva (JIBG) stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede
  • pokrivene su isključivo štete veće od 20% osigurane vrijednosti proizvodnje (postoji mogućnost sklapanja police za štete do 20% koja nije sufinancirana ovom mjerom);